Ê tô kẹp 3 inch,

độ mở lớn nhất: 70mm,

lực kẹp tối đa: 10kn,

trọng lượng: 4.5kg

Ê TÔ KẸP