Ê tô kẹp 5 inch,

độ mở lớn nhất: 120mm,

lực kẹp tối đa: 20kn

trọng lượng: 9.5kg

Ê TÔ KẸP