Ê tô kẹp 6 inch,

độ mở lớn nhất: 130mm,

lực kẹp tối đa: 23kn,

trọng lượng: 11.2kg

Ê TÔ KẸP