GỒM CÁC SIZE :

100x6, 125x6, 150x6, 180x6,100x3, 100x3Inox 

ĐÁ MÀI YAFENG