GỒM CÁC SIZE:

1T, 1.2T, 1.5T 

ĐĨA MÀI LƯỠI CƯA HỢP KIM