Chất liệu TCT, Đường kính: 25mm, Đóng gói trong hộp nhựa

ADCS2501 - Mũi khoan khoét gỗ