Chất liệu TCT, Đường kính: 32mm, Đóng gói trong hộp nhựa

ADCS3201 - Mũi khoan khoét gỗ