Đậu vặn vuông: 25mm (1'');  

Lượng khí tiêu thụ: 1019l/min(36cfm);

Kích thước buloong: 45mm (1-3/4");  

Tốc độ không tải: 3600 v/p;

Mô men quay tối đa:3100Nm(2300ft);  

Đầu lọc khí:  1/2" ;

Ống khí: 1/2";  

Chiều dài: 200mm (8");

Đầu lọc khí: 1/2'';

Ống khí: 1/2'', TL: 22.5 kg

 

AIW11222 - Dụng cụ vặn buloong dùng khí nén