Gồm các Size:

2,3,4,5,6,8mm.

Đóng gói trong hộp nhựa

AKD1055 - Bộ 6 mũi khoan kim loại