Gồm các Size:

3X60,4X75,5X85,6X100,7X100,8X120,9x120,10X120.  

Đóng gói trong hộp nhựa

AKD3081 - Bộ 8 mũi khoan bê tông đuôi trơn