Gồm các Size:

2X49,3X61,4X75,5X86,6X93,8X117.

Đóng gói trong vĩ nhựa

AKDB1065 - Bộ 6 mũi khoan kim loại HSS