Gồm các size:

3X61,4X75,5X86,6X93,8X117
Đóng gói trong vĩ nhựa

AKDB5055 - Bộ 5 mũi khoan gỗ