Size:20mm,22mm,25mm,29mm,32mm,35mm,38mm,44mm,48mm,50mm,

2 lưỡi cưa khoét răng cưa.

Đóng gói trong hộp nhôm

AKH0121 - Bộ 12 mũi khoét kim loại