Gồm các size: 3/4"(19mm),7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm),1-3/8"(35mm),1-1/2"(38mm),1-3/4"(44mm),2"(51mm),2-1/4"(57mm),2-1/2"(64mm).

Đóng gói trong hộp nhựa

AKH0131 - Bộ 12 mũi khoét kim loại