Gồm 250 bộ linh kiện khoan mini.

Đóng gói trong hộp nhựa

AKMG2501 - Bộ 250 linh kiện khoan mini