Đường kính mũi: 1/4 inch (6mm)

AKRT12141 - Bộ 12 mũi phay gỗ