Bao gồm:

1 tay cầm thay đổi trục linh hoạt,

1 đầu nối mũi:4-6mm(25mm),

10 mũi bắt vít:SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T2- 48/T

AKSDFL1208 - Bộ 12 tua vít thay đổi trục linh hoạt