Size: 8mm, 3 cái/ bộ,

đuôi lục giác: 1/4'',

chiều dài: 45mm,

chất liệu: 50BV30,

với lực nam châm mạnh,

đóng gói bằng thẻ nhựa

AMN0831 - Bộ mũi từ bắn tôn