Độ rộng cọ: 3 inch,

dùng để sơn dầu,

thiết kế tay cầm nhựa độc đáo,

độ dài lông cọ: 57mm,

độ dày lông cọ: 12mm- 120/T

CHPTB68703 - Cọ sơn