Chất lượng sợi lông cọ tốt,

Độ rộng: 1.5 inch,

Chiều dài sợi lông cọ: 51mm,

Độ dày: 18mm,

thiết kế tay cầm nhựa   độc đáo- 240/T

CHPTB8715 - Cọ sơn