Size: 17x280mm
Phù hợp sử dụng máy INGCO model: PDB13008
Đóng gói trong ống nhựa

DBC0512801 - Mũi đục nhọn đuôi lục giác