Size: 20mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 40g, kèm theo 3 chìa khóa - 240/T

DBPL0202 -Ổ Khóa