Đường kính mũi: 7.0mm,

tổng chiều dài mũi: 109mm,

chiều dài sử dụng: 69mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110701 - Mũi khoan kim loại M2 HSS