Size:25mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2212501 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp