Size: 6mm, tổng chiều dài mũi: 235mm,

Chất lượng giống hãng  IRWIN.

Thép cacbon tốt.

Đóng gói trong ống nhựa

DBW3220601 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc