Size: 125(5")X22.2mm.

Chiều rộng lưỡi: 10mm. 

DMD011251 - Đĩa cắt gạch đa năng