Size: 180(7")X22.2mm.

Chiều rộng lưỡi: 10mm. 

DMD011801 - Đĩa cắt gạch đa năng