Size: 230(9")X22.2mm
Chiều rộng lưỡi: 10mm.  

Đóng gói trong hộp màu

DMD012301 - Đĩa cắt gạch khô