Size: 230(9")X22.2mm.

Độ rộng hợp kim: 7,5mm. 5 lưỡi/hộp.

Đóng gói trong hộp kim loại

DMD012302M - Đĩa cắt gạch khô