Size: 125(5")X22.2mm.

Độ rộng hợp kim: 7.5mm.  

Đóng gói trong hộp màu

DMD021251 - Đĩa cắt gạch ướt