Size: 125(5")X22.2mm
Độ rộng hợp kim: 5mm.  

Đóng gói trong hộp màu

DMD021252 - Đĩa cắt gạch ướt