Chiều dài: 60cm, vật liệu nhôm.- 30/T

HAR01060 - Thước nhôm xây dựng 60cm