Size: 24 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 6/T

HBC0824 - Kềm cộng lực