Kích thước: 250mm/10inch (tay cầm nhựa),

đường kính cán: 9.5mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 48/T

HBT1018 - Bay lát gạch