Kích thước: 150mm/6inch (tay cầm nhựa),  

đường kính cán: 9.5mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 60/T

HBT618 - Bay lát gạch