Kích thước: 150mm/7inch (tay cầm nhựa),

 đường kính cán: 9.5mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 48/T

HBT718 - Bay lát gạch