Kích thước đế xoay: 8 inch,

Trọng lượng: 21 kg,

lực kẹp tối đa: 2500 KGS - 1/T

HBV088 -Ê tô kẹp