Size: 24 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-Mo,

chịu nhiệt, cắt cạnh,

Sử dụng cắt cáp nhôm và đồng,

không sử dụng cắt CASR, dây thừng, dây thép,

Vùng cắt: 240mm²- 6/T

HCCB20124 - Kềm cắt cáp điện