Chịu nhiệt, thép carbon 45#, đầu búa nặng: 450 g - 18/T

HCH80816 - Búa nhổ đinh