Size: 8mm, chiều dài: 121 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HCSPA081 - Cờ lê vòng miệng