Size: 9mm, chiều dài: 131 mm,

chất liệu: Cr-V,mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HCSPA091 - Cờ lê vòng miệng