Size: 13mm, chiều dài: 172 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 240/T

HCSPA131 - Cờ lê vòng miệng