Size: 14mm, chiều dài: 183 mm,

chất liệu: Cr-V,mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 240/T

HCSPA141 - Cờ lê vòng miệng