Size: 6mm, chiều dài: 125mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 120/T

HCSPAR061 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều