Size: 11mm, chiều dài: 165 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 120/T

HCSPAR111 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều