Size: 27mm, chiều dài: 359 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 30/T

HCSPAR271 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều