Kích thước: 6 inch/160mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng - 36/T

HECP02160 - Kềm cắt đứt