Kích thước kẹp: 80 x 300 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh sắt: 6 x 22 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 13.5 mm;

Lực kẹp tối đa: 270 kg- 20/T

HFC020802 - Kẹp gỗ chữ F