Kích thước kẹp: 140 x 1200 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh sắt: 10 x 35 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 17.8 mm;

Lực kẹp tối đa: 550 kg - 6/T

HFC021401 - Kẹp gỗ chữ F