Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2000 W,

Nhiệt độ: 350°C/550°C;  

Lượng khí thổi: 300/500L/min;  

kèm theo 1 cây nạo/cào và 4 miệng vòi;

đóng gói trong hộp màu.
TL: 1.4 kg

HG20008 - Máy thổi nhiệt